Prima život


Každý ÄlovÄ›k anebo každá skupina lidí má svůj životní styl. Neboli life style, který žije a který vyznává. SamozÅ™ejmÄ›, že takový life style nebo různý životní styl bude vyhovovat hlavnÄ› tomu, kdo si s tím zaÄne a nebo který ho bude urÄovat. VÄ›tÅ¡inou takové životní styly jsou v rodinách, kde je více lidí a kteří vyznávají urÄitý life style a nebo také životní styl. Věřte mi, je docela hodnÄ› důležité, aby každá rodina mÄ›la doma nÄ›jaká pravidla a také životní styl, aby vÅ¡ichni vÄ›dÄ›li, podle Äeho a jak mají fungovat. I když mnoho lidí říká, že svoboda je opravdu hodnÄ› důležitá, s Äímž já samozÅ™ejmÄ› souhlasím, ale také musí být nÄ›které hranice. Aby je rodina mÄ›la také nastavené.

Lepší život je skvělý.

A to hlavnÄ› pro malé dÄ›ti. Je logické, že opravdu nebude vůbec vhodné,) hlavnÄ› to, když tÅ™eba budou rodiÄe holdovat ve velkém množství alkoholu a také cigaretám. A když k tomu jsou jeÅ¡tÄ› doma malé dÄ›ti, tak je to velice nebezpeÄné, protože takhle se rodiÄe samozÅ™ejmÄ› nemohou starat o malé dÄ›ti, Äímž potom můžou vzniknout také různé neshody a nebo také tragédie. Proto bych chtÄ›la upozornit hlavnÄ› na to, že není životní styl jako životní styl. VÅ¡echno je různé a vÅ¡echno je jiné a Äasy se mÄ›ní. Doba je jiná. Takže logicky každý ÄlovÄ›k vyznává nÄ›co jiného a live style nemusí být jenom takový, že rodiÄe budou žít zdravÄ› a budou mít lepší životní styl.

Žijte dobře.

NÄ›kdy to bohužel dopadá také tak, že vÄ›tÅ¡ina rodiÄů spíše holduje alkoholu a dÄ›ti nechávají růst jako dříví v lese. Opravdu asi víte, co to znamená nechat růst dÄ›ti jako dříví v lese. To znamená, že rodiÄe si hlavnÄ› hledí tÄ›ch svých dospÄ›láckých vÄ›cí, jako například zmínÄ›ný alkohol, návÅ¡tÄ›vy hospody a tak podobnÄ›, zatímco jejich dÄ›ti nikdo nevychovává a jenom si tak sedí doma a Äekají, co dostanou od rodiÄů. Takže by si každý ÄlovÄ›k mÄ›l dávat pozor na svůj life style, aby také nepÅ™iÅ¡el k úrazu.