Romantické koncerty


Kultura je tady od toho, aby se lidé bavili. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou také nÄ›které druhy kultury, tÅ™eba co lidé ani nebaví. TÅ™eba se lidé ani nechtÄ›jí bavit a nemají rádi kulturu. Nebo vÄ›dÄ›li byste, co se tÅ™eba Å™adí mezi kulturu? Jako, abyste byli tÅ™eba kulturní ÄlovÄ›k? SamozÅ™ejmÄ› že v první Å™adÄ› je divadlo nebo také kino. A já si myslím, že je opravdu hodnÄ› lidí, kteří využívají tÅ™eba kulturu k tomu, aby se tÅ™eba také seznámili. Je pÅ™eci hodnÄ› lidí, kteří se tÅ™eba chtÄ›jí seznámit, ale tÅ™eba vůbec ani nemají možnost a nebo neví, jak se seznámit. TÅ™eba jsou nÄ›kteří lidé, kteří jsou opravdu hodnÄ› stydliví a takoví citliví a introverti, že se nemají jak seznámit.

Novinky ve filmování filmů.

TÅ™eba se jednoduÅ¡e stydí a to jsou právÄ› jednoduÅ¡e takoví ti introverti, kteří vůbec neví, tÅ™eba jak se mají zachovat a nebo jak se chovat tÅ™eba pÅ™ed opaÄným pohlavím. Vy se možná ptáte, jak tohle já můžu vÄ›dÄ›t. Řeknu vám, že já právÄ› jsem takový typ ÄlovÄ›ka, kdy jsem opravdu veliký introvert. A také nedokážu odhadnout lidi, nedokážu odhadnout spoleÄnost, proto moc ráda chodím za kulturou, chodím tam tedy se svou nejlepší kamarádkou a kamarádem. VÅ¡ichni tÅ™i si moc užíváme, hlavnÄ› kino.

Za kulturou chodím moc ráda.

Kultura nás baví už opravdu hodnÄ› dlouho a právÄ› díky kultuÅ™e jsem potom také narazila na svého budoucího manžela. Chodili jsme spolu asi tÅ™i roky. Řeknu vám, že když jsme se potkali právÄ› na jednom romantickém koncertu, kde jsem byla už podruhé, tak mi to opravdu potěšilo. Až mÄ› to dojalo. Byl to romantický koncert, kde jsem si vÅ¡imla, že ten jeden pán plakal, byla jsem potěšená. Pán a breÄet? Myslela jsem si, že kluci nebreÄí, ale tady to bylo asi nÄ›co jiného, tak jsme se dali jenom tak mimovolnÄ› asi do Å™eÄi. Ani nevím, kdo s tím zaÄal, ale bylo to takové unáhlené. Asi to byl osud. Od té doby chodíme za kulturou spoleÄnÄ› a dáváme hlavnÄ› pÅ™ednost romantickým komediím a nebo romantickým koncertům, protože díky tomu jsme se se svým manželem seznámili. No není to skvÄ›lé?