Chcete za vztah bojovat, i když vám občas dochází síly? Šťastní můžete být oba a napořád!


Máte obÄas pocit, že udržet si vztah je nemožné? Že už vám dochází síly? Pokud chcete s partnerem zůstat napořád, dá to práci. Není to nemožné. 

Chcete za vztah bojovat, i když vám obÄas dochází síly? Šťastní můžete být oba a napořád! 

Setrvat v dlouhodobém vztahu je nÄ›kdy komplikované a mnohdy se může zdát, že je to nad naÅ¡e síly. Ale i hádky ke vztahu patří, opravdu nemusíte být s partnerem ve vztahu za jedno za každé situace. PÅ™esto, že se obÄas pohádáte, že spolu obÄas nesouhlasíte nebo máte na vÄ›ci odliÅ¡ný názor, nemusí to znamenat, že váš vztah je odsouzen k záhubÄ›. Naopak. Šťastný vztah si udržíte i tak, že pÅ™ijmete názor druhého, i když se vám nelíbí a Å¡Å¥astni můžete být i tehdy, když se obÄas pohádáte. Můžete být kritiÄtí, nÄ›kdy nespokojení, ale je tÅ™eba rozeznat, kdy to jeÅ¡tÄ› má cenu slepit a kdy ne. Jenže, jak to poznat? 

dvÄ› labutÄ›

Na každého je toho všeho někdy až moc 

Hádky patří ke vztahu a neohrozí Å¡Å¥astné soužití, ale pouze v případÄ›, že doma nebudete dÄ›lat z každé rozepÅ™e nekoneÄné drama. Tipů, jak si udržet Å¡Å¥astný vztah existuje celá Å™ada, nÄ›kdo se tím může řídit a může to fungovat, nÄ›kdy to ale nejde i pÅ™i snaze udržet vztah za každou cenu. Pokud ale cítíte, že kvůli výmÄ›nÄ› názorů nechcete, aby váš vztah skonÄil, je tÅ™eba každou hádku rychle pÅ™ejít a jít zase dál. Ve vztahu dbejte na důležitost komunikace, každý by mÄ›l mít možnost říci si na vÄ›ci svůj názor, nemusíte ho mít s partnerem pořád stejný. Ale důležité je, se z toho zase oklepat a kráÄet dál. A to s úsmÄ›vem. 

Každý z nás má obÄas pocit, že je toho už nÄ›jak moc. Práce, dÄ›ti, domácnost, finance, volný Äas, důvody, které vedou k hádkám, mohou být vÅ¡ední i nevÅ¡ední, ale právÄ› spoleÄnÄ› to můžete pÅ™ekonat. Nakonec je tÅ™eba se umÄ›t usmířit a zase se spoleÄnÄ› smát. 

šťastný pár

BuÄte prostÄ› spolu 

Jak si ale udržet harmonický vztah bez vÄ›tších kotrmelců? Jsou vztahy, které pÅ™ežijí vÅ¡echno. Pády i vrcholy, nevÄ›ru nebo nedostatek financí i těžkou výchovu dÄ›tí. Musíte ale umÄ›t táhnout za jeden provaz. Musíte se umÄ›t spoleÄnÄ› smát, mÄ›li byste ale i spoleÄnÄ› plakat. Trávit spolu Äas, ale umÄ›t ho trávit i oddÄ›lenÄ› a vycházet si vstříc. Souhra mezi partnery je v takovém měřítku v dneÅ¡ní dobÄ› velmi těžká, ale tím, že si budete opakovat, že se máte rádi, toho můžete dosáhnout. 

PrávÄ› vzájemná náklonost, ústupky, podpora ale i tÅ™eba vzájemné doteky, maliÄkosti, díky kterým vztah bude stále pevný, jsou straÅ¡nÄ› důležité.