Kdy je ten správný čas představit nového přítele dětem a jak to udělat?


Už je to nÄ›jaký Äas od rozchodu s otcem vaÅ¡ich dÄ›tí a vy jste si koneÄnÄ› naÅ¡li novou lásku? UrÄitÄ› i dÄ›tem chcete nového přítele pÅ™edstavit, jak to udÄ›lat? 

Kdy je ten správný Äas pÅ™edstavit nového přítele dÄ›tem a jak to udÄ›lat? 

Každý z nás potÅ™ebuje a také si zaslouží lásku, je jedno, zda jste bezdÄ›tná nebo už dÄ›ti máte. ZvláštÄ› svobodné matky samotou Äasto trpí, i když jste se po rozchodu už oklepala, s dÄ›tmi se vám žije docela dobÅ™e, jistÄ› cítíte, že po Äase jste pÅ™ipravená na novou lásku a možná i na novou rodinu. Jenže po nÄ›jaké dobÄ›, kdy zaÄnete chodit s novým mužem, pÅ™ijde dilema, je vhodné ho pÅ™edstavit dÄ›tem a nabízí se rovněž otázka, jak to udÄ›lat. Není to vždycky jednoduché, jsou dÄ›ti, které nepÅ™ijmou hned, že ve vaÅ¡em životÄ› je nÄ›kdo nový. Proto se pÅ™ipravte dobÅ™e a na vÅ¡echno. DÄ›ti mohou reagovat různÄ›. 

zamilovaná dvojice

Kdy je ta správná doba? 

Zcela jistÄ› budete nervózní a možná vám dojde, že to nebude jednoduché a je úplnÄ› jedno, kdy se k tomu odhodláte. Pokud chcete pÅ™edstavit svého nového přítele dÄ›tem, udÄ›lejte to až v dobÄ›, kdy si budete jistá, že chcete s tímto mužem opravdu nÄ›co budovat. Krátkodobou známost dÄ›tem pÅ™edstavovat není vhodné, musíte poÄítat i s tím, že si dítÄ› může vytvoÅ™it s vaším přítelem vztah, který pak bude těžké rozbít. DÄ›ti ale mohou reagovat i opaÄnÄ›. 

Nespěchejte 

Důležité je nespÄ›chat, v niÄem. UrÄitÄ› si vyberte den, kdy bude mít dítÄ› volno od Å¡koly nebo Å¡kolky, zajdÄ›te ven nebo doma uspořádejte malé pohoÅ¡tÄ›ní a dÄ›ti pÅ™edem pÅ™ipravte na to, že se setkají s nÄ›kým, kdo ve vaÅ¡em životÄ› získal důležité místo. Zároveň vÅ¡ak dÄ›tem zdůraznÄ›te, že na váš vztah k nim to nebude mít žádný vliv. Zkrátka je tÅ™eba dÄ›ti ujistit, že právÄ› ony budou pro vás vždycky a za vÅ¡ech okolností nejdůležitÄ›jší. 

usměvavé děti

Pak pÅ™ejdÄ›te k samotnému seznámení, to by mÄ›lo probÄ›hnout v uvolnÄ›né atmosféře. Zkuste dát prostor obÄ›ma stranám, aby si k sobÄ› naÅ¡li cestu, netlaÄte na pilu, pokud si dítÄ› nechce hned s novým strejdou hrát, nenuÅ¥te ho. DÄ›ti potÅ™ebují Äas. Jsou dÄ›ti, které jsou bezprostÅ™ední a pÅ™ilnou snadno i ke zdánlivÄ› cizímu ÄlovÄ›ku, který je pro nÄ› cizí, ale chová se hezky k vám i k nim. OvÅ¡em nÄ›které dÄ›ti nesou rozchod svých rodiÄů těžko, mohou tak váš nový objev vnímat jako konkurenci. Je tÅ™eba tomu dát volný průbÄ›h. ÄŒasem se vÅ¡echno srovná. Čím více Äasu budete spoleÄnÄ› postupnÄ› trávit, tím lépe se vÅ¡ichni sžijete.