Nabízíme ideální kompenzaci Vašich obav o zdraví a starostí o majetek


Nedovolte nebezpeÄí a nejistotÄ› pÅ™ekroÄit pomyslnou Äáru bezpeÄí a klidu ve VaÅ¡em životÄ›. Pro adekvátní ochranu soukromého i firemního majetku sáhnÄ›te do repertoáru skladových zásob specializovaného prodejce, který Vám navrhne konkrétní zapojení bezpeÄnostního poplaÅ¡ného zařízení, jakým jsou gsm alarmy. AÅ¥ už se rozhodnete pro kteroukoliv verzi ze sortimentu gsm alarmy, můžete si být stoprocentnÄ› jisti, že propojitelnost systému s Vaším mobilním telefonem zaruÄuje luxusní komfort a stoprocentní informovanost v případÄ› vzniku rizikových situací.

NahlédnÄ›te do akÄní nabídky certifikovaných bezpeÄnostních systémů

Detektory tříštÄ›ní skla, otevírání oken i dveří, pohybu osob v místnosti i ve venkovním prostoru i senzory absence pohybu v důsledku ohrožení zdravotními komplikacemi obsahují gsm alarmy, které lze jednoduÅ¡e napojit nejen na mobilní telefon uživatele, ale také na vnitÅ™ní a venkovní kamery a další aplikace, které se starají o zajiÅ¡tÄ›ní bezpeÄnosti majetku, zdraví i života osob.

Nezařazené