Složitou práci nahradil chiptuning


VyÅ¡etÅ™ení řídící jednotky nemusí být niÄím jednoduchým a dnes se k tomuto úÄelu již běžnÄ› používají poÄítaÄe, které dokážou pÅ™esnÄ› zhodnotit, co vaÅ¡emu autu chybí. Celá operace nastavení a také průběžného seÅ™izování řídící jednotky motoru se nazývá chiptuning a vskutku se jedná o zdokonalení, ovÅ¡em spíše to vnitÅ™ní, nikoliv designové. VÅ¡e probíhá v naší dílnÄ› velmi rychle a naÅ¡i pracovníci se zaměřují nejprve na analýzu jednotlivých veliÄin, jako je tlak dmychadla nebo vstÅ™ikování paliva spoleÄnÄ› se zážehem a následnÄ› je provedeno samotné seřízení.

Co vše ještě do toho patří?

Aby probíhal chiptuning správnÄ›, je potÅ™eba nÄ›kolik základních vÄ›cí, bez kterých se správný servis neobejde. Tak pÅ™edevším je to správné vybavení, tedy diagnostické zásuvky a další přístroje k tomuto nezbytné, vÄetnÄ› vhodného programového zázemí. Diagnostiku provádí nejen řádnÄ› proÅ¡kolení, ale také vÄ›tÅ¡inou vystudovaní automechanici, nebo dokonce odborní vysokoÅ¡kolsky vzdÄ›laní inženýři. Díky nÄ›mu se stane vaÅ¡e auto rychlejší, výkonnÄ›jší a pÅ™itom uÅ¡etříte peníze za pohonné hmoty.

Nezařazené