Rozvážení ovoce a zeleniny z tuzemských zdrojů potřebuje reklamu

Současná hospodářská krize a spolu s ní i velký zájem o kvalitní zemědělské produkty nutí mnohé z nás obracet se ke zdravějším alternativám potravin a využívat zejména malých soukromých farem, které nabízejí čerstvé ovoce a zeleninu v BIO kvalitě. Stále více lidí se odvrací od nekvalitních produktů s pesticidy a herbicidy a vybírá si raději místní zdroje, kde má zaručenu prvotřídní jakost.

sociální síť TikTok

Někteří pěstitelé to dokonce řeší tak, že mají nasmlouván rozvoz výpěstků po nedalekých obcích anebo do vzdálenějších končin, a tak se stává, že vám jednou obecní rozhlas namísto běžných zpráv o komunálním odpadu a fotbalových utkáních začne hlásit, že do vaší obce či města zavítá vozidlo plně naložené velmi cennými dobrotami. Rozvážení ovoce a zeleniny se stalo velkým hitem v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, a máte-li zájem, můžete se této činnosti věnovat i vy. Chce to jen dát lidem vědět, že existujete, a že rozvážíte, a také co a kam, a tím získat potřebnou klientelu.

čerstvé jahody

Rozhoduje reklama

Kromě obecního a městského rozhlasu nebo vylepovaných plakátů je vynikajícím zdrojem propagace Internet. V první řadě bude vhodné mít vlastní webovou prezentaci s plánem rozvozu a případně s rezervačním formulářem, aby si lidé mohli u vás objednávat konkrétně určité zboží. Webový portál budu zapotřebí i graficky upravit a ošetřit, aby byl dobře zobrazován na všech typech koncových zařízeních (responzivní), a aby jej také vyhledávače nacházely a umísťovaly do předních pozic mezi vaše konkurenty.

Další cestou propagace na Internetu jsou sociální sítě. Kupříkladu PPC reklama v síti TikTok, kterou navštěvují tisíce lidí, podobně jako PPC reklama v síti Pinterest, a mnozí z návštěvníků budou mít jistě zájem nakupovat kvalitní potraviny a zejména z našich tuzemských zdrojů, čímž podporují tuzemské zemědělství a pěstitelství, které potřebuje podat i tímto způsobem pomocnou ruku.